Szkolenia

Cennik (ceny brutto)
Szkolenie Egzamin Egzamin + szkolenie
0.00 zł 0.00 zł 300.00 zł
Więcej
Miód pitny z własnej pasieki

Miód pitny z własnej pasieki


Tematyka szkolenia: 1. Moduł – Miód pitny – definicja, rodzaje, proces produkcji 2. Moduł – Urządzenia i proces technologiczny produkcji miodu pitnego 3. Moduł – Wymogi i przepisy – produkcja miodu pitnego z własnej pasieki zgodnie z najnowszą ustawą 4. Moduł – Księgowość gospodarstwa pasiecznego ukierunkowanego na produkcję miodu pitnego

Cennik (ceny brutto)
Szkolenie Egzamin Egzamin + szkolenie
0.00 zł 0.00 zł 300.00 zł
Więcej
Apiterapia

Apiterapia


Program szkolenia Apiterapia: Moduł 1 – Apiterapia w gospodarstwie pasiecznym Moduł 2 – Czynniki zdrowotne produktów pszczelich i powietrza z ula Moduł 3 – Zasady prowadzenia apiterapii w połączeniu z gospodarstwem pasiecznym i agroturystycznym Moduł 4 – Księgowość w gospodarstwie pasiecznym ukierunkowanym na apiterapie;

Cennik (ceny brutto)
Szkolenie Egzamin Egzamin + szkolenie
0.00 zł 0.00 zł 215.00 zł
Więcej
Ekonomiczne podejście do pszczelarstwa

Ekonomiczne podejście do pszczelarstwa


Program szkolenia Ekonomiczne podejście do pszczelarstwa: Moduł – Powiększenie pasiek w odniesieniu do działów specjalnych produkcji rolnej Moduł – Wychów matek Robienie odkładów pszczelich na własne potrzeby; Moduł – Wykorzystanie nowych technologii w ulach – elektronika, automatyka, sensoryka; Moduł – Higiena i nowe technologie w...

Cennik (ceny brutto)
Szkolenie Egzamin Egzamin + szkolenie
0.00 zł 0.00 zł 215.00 zł
Więcej
Rolniczy handel detaliczny produktów pszczelich

Rolniczy handel detaliczny produktów pszczelich


Program szkolenia Rolniczy handel detaliczny produktów pszczelich: Moduł – Zasady funkcjonowanie rolniczego handlu detalicznego; Moduł – Rolniczy handel detaliczny w odniesieniu do pasieki i działów specjalnych produkcji rolnej; Moduł – Wymagania stawiane pasiekom w odniesieniu do pracowni pszczelarskiej i warunków lokalowych; Moduł – Porady...

Cennik (ceny brutto)
Szkolenie Egzamin Egzamin + szkolenie
0.00 zł 0.00 zł 215.00 zł
Więcej
Sprzedaż bezpośrednia produktów pszczelich

Sprzedaż bezpośrednia produktów pszczelich


Program szkolenia Sprzedaż bezpośrednia produktów pszczelich: Moduł – Zasady funkcjonowania sprzedaży bezpośredniej; Moduł – Sprzedaż bezpośrednia w odniesieniu do pasieki i działów specjalnych produkcji rolnej; Moduł – Wymagania stawiane pasiekom w odniesieniu do pracowni pszczelarskiej i warunków lokalowych; Moduł – Porady prawne w...

Cennik (ceny brutto)
Szkolenie Egzamin Egzamin + szkolenie
150.00 zł 112.00 zł 220.00 zł
Więcej
DIGCOMP Moduł 5 - Rozwiązywanie problemów, Poziom C

DIGCOMP Moduł 5 - Rozwiązywanie problemów, Poziom C


Opis ogólny: Identyfikacja potrzeb i zasobów cyfrowych, podejmowanie świadomych decyzji, co do wyboru odpowiednich narzędzi cyfrowych w zależności od celów i potrzeb, rozwiązywanie problemów koncepcyjnych za pomocą środków cyfrowych, twórcze wykorzystanie technologii, rozwiązywanie problemów technicznych, aktualizacja kompetencji...

Cennik (ceny brutto)
Szkolenie Egzamin Egzamin + szkolenie
150.00 zł 112.00 zł 220.00 zł
Więcej
DIGCOMP Moduł 5 - Rozwiązywanie problemów, Poziom B

DIGCOMP Moduł 5 - Rozwiązywanie problemów, Poziom B


Opis ogólny: Identyfikacja potrzeb i zasobów cyfrowych, podejmowanie świadomych decyzji, co do wyboru odpowiednich narzędzi cyfrowych w zależności od celów i potrzeb, rozwiązywanie problemów koncepcyjnych za pomocą środków cyfrowych, twórcze wykorzystanie technologii, rozwiązywanie problemów technicznych, aktualizacja kompetencji...

Cennik (ceny brutto)
Szkolenie Egzamin Egzamin + szkolenie
150.00 zł 112.00 zł 220.00 zł
Więcej
DIGCOMP Moduł 5 - Rozwiązywanie problemów, Poziom A

DIGCOMP Moduł 5 - Rozwiązywanie problemów, Poziom A


Opis ogólny: Identyfikacja potrzeb i zasobów cyfrowych, podejmowanie świadomych decyzji, co do wyboru odpowiednich narzędzi cyfrowych w zależności od celów i potrzeb, rozwiązywanie problemów koncepcyjnych za pomocą środków cyfrowych, twórcze wykorzystanie technologii, rozwiązywanie problemów technicznych, aktualizacja kompetencji...

Cennik (ceny brutto)
Szkolenie Egzamin Egzamin + szkolenie
150.00 zł 112.00 zł 220.00 zł
Więcej
DIGCOMP Moduł 4 - Bezpieczeństwo, Poziom C

DIGCOMP Moduł 4 - Bezpieczeństwo, Poziom C


Opis ogólny: Ochrona osobista, ochrona danych, ochrona tożsamości cyfrowej, środki bezpieczeństwa, bezpieczne i zrównoważone użytkowanie. Kompetencje:  Narzędzia służące ochronie Ochrona danych osobowych Ochrona środowiska Sylabus szkolenia:      1.Znajomość pojęć      1.1 System operacyjny - aktualizcacja  ...

Cennik (ceny brutto)
Szkolenie Egzamin Egzamin + szkolenie
150.00 zł 112.00 zł 220.00 zł
Więcej
DIGCOMP Moduł 4 - Bezpieczeństwo, Poziom B

DIGCOMP Moduł 4 - Bezpieczeństwo, Poziom B


Opis ogólny: Ochrona osobista, ochrona danych, ochrona tożsamości cyfrowej, środki bezpieczeństwa, bezpieczne i zrównoważone użytkowanie. Kompetencje:  Narzędzia służące ochronie Ochrona danych osobowych Ochrona środowiska Sylabus szkolenia:      1.Znajomość pojęć      1.1 System operacyjny - aktualizcacja  ...

Cennik (ceny brutto)
Szkolenie Egzamin Egzamin + szkolenie
150.00 zł 112.00 zł 220.00 zł
Więcej
DIGCOMP Moduł 3 - Tworzenie treści, Poziom C

DIGCOMP Moduł 3 - Tworzenie treści, Poziom C


Opis ogólny: Tworzenie i edytowanie nowych treści; integracja i ponowne przetwarzanie dotychczasowej wiedzy i treści; tworzenie nowych pojęć, rozumienie, poszanowane i stosowanie prawa własności intelektualnej i licencji. Kompetencje:  Tworzenie treści Integraja i przetwarzanie treści Przestrzeganie prawa autorskiego i licencji Sylabus szkolenia:     ...

Cennik (ceny brutto)
Szkolenie Egzamin Egzamin + szkolenie
150.00 zł 112.00 zł 220.00 zł
Więcej
DIGCOMP Moduł 3 - Tworzenie treści, Poziom B

DIGCOMP Moduł 3 - Tworzenie treści, Poziom B


Obszar 3: Tworzenie treści  Opis ogólny: Tworzenie i edytowanie nowych treści; integracja i ponowne przetwarzanie dotychczasowej wiedzy i treści; tworzenie nowych pojęć, rozumienie, poszanowane i stosowanie prawa własności intelektualnej i licencji. Kompetencje:  Tworzenie treści Integraja i przetwarzanie treści Przestrzeganie prawa autorskiego i licencji Sylabus...

Cennik (ceny brutto)
Szkolenie Egzamin Egzamin + szkolenie
150.00 zł 112.00 zł 220.00 zł
Więcej
DIGCOMP Moduł 2 - Komunikacja, Poziom C

DIGCOMP Moduł 2 - Komunikacja, Poziom C


Obszar 2: Komunikacja  Opis ogólny: Komunikacja w środowiskach cyfrowych, udostępnianie zasobów za pomocą narzędzi internetowych, łączenie i kontakt z innymi, współpraca za pośrednictwem narzędzi cyfrowych, interakcja i uczestnictwo w działaniach społecznościowych i sieciach. Kompetencje:  Komunikacja z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych i...

Cennik (ceny brutto)
Szkolenie Egzamin Egzamin + szkolenie
150.00 zł 112.00 zł 220.00 zł
Więcej
DIGCOMP Moduł 2 - Komunikacja, Poziom B

DIGCOMP Moduł 2 - Komunikacja, Poziom B


Obszar 2: Komunikacja  Opis ogólny: Komunikacja w środowiskach cyfrowych, udostępnianie zasobów za pomocą narzędzi internetowych, łączenie i kontakt z innymi, współpraca za pośrednictwem narzędzi cyfrowych, interakcja i uczestnictwo w działaniach społecznościowych i sieciach. Kompetencje:  Komunikacja z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych i...

Cennik (ceny brutto)
Szkolenie Egzamin Egzamin + szkolenie
150.00 zł 112.00 zł 220.00 zł
Więcej
DIGCOMP Moduł 1 - Informacja, Poziom C

DIGCOMP Moduł 1 - Informacja, Poziom C


Obszar 1: Infromacja Opis ogólny: identyfikowanie, pobieranie, organizacja i analiza infromacji cyfrowych, zdolność oceny wartości zdobytych infromacji. Kompetencje: Przeglądanie, wyszukiwanie infromacji Ocena informacji Przechowywanie i odnajdowanie infromacji Sylabus szkolenia: 1. Przeglądanie i szukanie informacji: 1.1 Znajomość pojęć: infromacja, przeglądarka,...

Cennik (ceny brutto)
Szkolenie Egzamin Egzamin + szkolenie
150.00 zł 112.00 zł 220.00 zł
Więcej
DIGCOMP Moduł 1 - Informacja, Poziom B

DIGCOMP Moduł 1 - Informacja, Poziom B


Obszar 1: Infromacja Opis ogólny: identyfikowanie, pobieranie, organizacja i analiza infromacji cyfrowych, zdolność oceny wartości zdobytych infromacji. Kompetencje: Przeglądanie, wyszukiwanie infromacji Ocena informacji Przechowywanie i odnajdowanie infromacji Sylabus szkolenia: 1. Przeglądanie i szukanie informacji: 1.1 Znajomość pojęć: infromacja, przeglądarka,...

Cennik (ceny brutto)
Szkolenie Egzamin Egzamin + szkolenie
50.00 zł 50.00 zł 100.00 zł
Więcej
Pracownik obsługi biurowej - A30+
Cennik (ceny brutto)
Szkolenie Egzamin Egzamin + szkolenie
100.00 zł 100.00 zł 150.00 zł
Więcej
Pszczelarstwo - zakres zaawansowany

Pszczelarstwo - zakres zaawansowany


Materiały szkoleniowe  dotyczące pszczelarstwa w zakresie zaawansowanym zostały opracowane aby umożliwić uczestnikowi szkolenia poszerzenie posiadanej wiedzy, którą np. nabył podczas szkolenia z zakresu podstawowego dostępnego w naszej ofercie. Materiały przygotowane zostały na podstawie wielu książek, czasopism oraz osobistych doświadczeń.   Szkolenie składa...

Cennik (ceny brutto)
Szkolenie Egzamin Egzamin + szkolenie
100.00 zł 100.00 zł 150.00 zł
Więcej
Specjalista ds. sprzedaży

Specjalista ds. sprzedaży


Szkolenie zawiera niezbędne minimum z zakresu sprzedaży i przedstawicielstwa handlowego. W szkoleniu zostały Państwu przedstawione podstawowe zagadnienia związane ze stanowiskiem przedstawiciela handlowego m.in.:  marketing bezpośredni, style komunikacji, planowanie, negocjacje. Kurs jest skierowany dla osób aplikujących na stanowiska sprzedawcy bezpośredniego,...

Cennik (ceny brutto)
Szkolenie Egzamin Egzamin + szkolenie
100.00 zł 100.00 zł 150.00 zł
Więcej
Pracownik obsługi biurowej

Pracownik obsługi biurowej


Szkolenie zawiera niezbędne minimum z zakresu prawa administracyjnego. W szkoleniu zostały Państwu przedstawione podstawowe zagadnienia związane ze stanowiskiem pracownik biurowy m.in.: organizacja pracy biurowej, środki techniczne w pracy biurowej, redagowanie pism, obsługa petentów w biurze oraz sprawne zarządzanie korespondencją w przedsiębiorstwie. Kurs jest skierowany dla...

Cennik (ceny brutto)
Szkolenie Egzamin Egzamin + szkolenie
100.00 zł 100.00 zł 150.00 zł
Więcej
Księga przychodów i rozchodów

Księga przychodów i rozchodów


Szkolenie przedstawia zagadnienia związane z księgą podatkową. Poruszane są w nim wiadomości związane m.in. dowodami księgowymi, rozliczaniem pracowników w US i ZUS-ie, podatkiem VAT. Kurs ma za zadanie przedstawić Państwu istotne podstawowe informacje księgowe w przypadku księgi podatkowej. Szkolenie składa się z 5 modułów które są następujące: Moduł 1:...

Cennik (ceny brutto)
Szkolenie Egzamin Egzamin + szkolenie
100.00 zł 100.00 zł 150.00 zł
Więcej
Kadry i płace

Kadry i płace


Szkolenie przedstawia zagadnienia związane z kadrami i płacami. Poruszane są w nim wiadomości związane m.in. ze stosunkiem pracy, rozliczeniem z ZUS, rodzajami umów zgodnie z KP oraz KC, a także urlopy pracownicze. Kurs ma za zadanie przedstawić Państwu istotne podstawowe informacje kadrowe, płacowe oraz prawne wykonywane w tym zawodzie. Szkolenie składa się z 5...

Cennik (ceny brutto)
Szkolenie Egzamin Egzamin + szkolenie
100.00 zł 100.00 zł 150.00 zł
Więcej
Zakładanie działalności gospodarczej

Zakładanie działalności gospodarczej


W tym szkoleniu dowiedziecie się Państwo w jaki sposób założyć własną działalność gospodarczą, jakie są formy opodatkowania działalności, nowoczesne metody zarządzania przedsiębiorstwem, a także krok po kroku co trzeba zrobić by zamknąć działalność. W szkoleniu będzie można prześledzić etapy założenia firmy oraz znaleźć niezbędne informacje dla każdego...

Cennik (ceny brutto)
Szkolenie Egzamin Egzamin + szkolenie
100.00 zł 100.00 zł 150.00 zł
Więcej
Pszczelarstwo - zakres podstawowy

Pszczelarstwo - zakres podstawowy


Materiały szkoleniowe  dotyczące pszczelarstwa w zakresie podstawowym zostały opracowane aby umożliwić uczestnikowi szkolenia zapoznanie się z informacjami na temat tej dziedziny. Materiały przygotowane zostały na podstawie wielu książek, czasopism oraz osobistych doświadczeń.   Szkolenie składa się z 11 modułów które są następujące: Moduł 1: Słownik...

Cennik (ceny brutto)
Szkolenie Egzamin Egzamin + szkolenie
100.00 zł 100.00 zł 150.00 zł
Więcej
Microsoft PowerPoint - zakres podstawowy

Microsoft PowerPoint - zakres podstawowy


Materiały szkoleniowe dotyczące programu Microsoft PowerPoint  zostały opracowane aby umożliwić uczestnikowi szkolenia naukę obsługi i korzystania z jego możliwości w  zakresie podstawowym.  Materiały przygotowane zostały na podstawie programu Microsoft PowerPoint 2010, mimo to przedstawione informacje będą pomocne również w wersjach 2007 oraz...

Cennik (ceny brutto)
Szkolenie Egzamin Egzamin + szkolenie
100.00 zł 100.00 zł 150.00 zł
Więcej
Microsoft Word - zakres podstawowy

Microsoft Word - zakres podstawowy


Materiały szkoleniowe  dotyczące programu Microsoft Word zostały opracowane aby umożliwić uczestnikowi szkolenia naukę obsługi i korzystania z jego możliwości w zakresie podstawowym. Materiały przygotowane zostały na podstawie programu  Microsoft Word 2010, mimo to przedstawione informacje będą pomocne również w wersjach 2007 oraz 2013.  Program...

Cennik (ceny brutto)
Szkolenie Egzamin Egzamin + szkolenie
100.00 zł 100.00 zł 150.00 zł
Więcej
Microsoft Excel - zakres podstawowy

Microsoft Excel - zakres podstawowy


Materiały szkoleniowe dotyczące programu Microsoft Excel  zostały opracowane aby umożliwić uczestnikowi szkolenia naukę obsługi i korzystania z jego możliwości w  zakresie podstawowym.  Materiały przygotowane zostały na podstawie programu Microsoft Excel 2010, mimo to przedstawione informacje będą pomocne również w wersjach 2007 oraz 2013. ...

Logowanie / Rejestracja