Szkolenia

Cennik (ceny brutto)
Szkolenie Egzamin Egzamin + szkolenie
0.00 zł 0.00 zł 300.00 zł
Więcej
Miód pitny z własnej pasieki

Miód pitny z własnej pasieki


Tematyka szkolenia: Moduł – Miód pitny – definicja, rodzaje, proces produkcji Moduł – Urządzenia i proces technologiczny produkcji miodu pitnego Moduł – Wymogi i przepisy – produkcja miodu pitnego z własnej pasieki zgodnie z najnowszą ustawą Moduł – Księgowość gospodarstwa pasiecznego ukierunkowanego na produkcję miodu pitnego

Cennik (ceny brutto)
Szkolenie Egzamin Egzamin + szkolenie
0.00 zł 0.00 zł 300.00 zł
Więcej
Apiterapia

Apiterapia


Program szkolenia Apiterapia: Moduł 1 – Apiterapia w gospodarstwie pasiecznym Moduł 2 – Czynniki zdrowotne produktów pszczelich i powietrza z ula Moduł 3 – Zasady prowadzenia apiterapii w połączeniu z gospodarstwem pasiecznym i agroturystycznym Moduł 4 – Księgowość w gospodarstwie pasiecznym ukierunkowanym na apiterapie;

Cennik (ceny brutto)
Szkolenie Egzamin Egzamin + szkolenie
0.00 zł 0.00 zł 215.00 zł
Więcej
Ekonomiczne podejście do pszczelarstwa

Ekonomiczne podejście do pszczelarstwa


Program szkolenia Ekonomiczne podejście do pszczelarstwa: Moduł – Powiększenie pasiek w odniesieniu do działów specjalnych produkcji rolnej Moduł – Wychów matek Robienie odkładów pszczelich na własne potrzeby; Moduł – Wykorzystanie nowych technologii w ulach – elektronika, automatyka, sensoryka; Moduł – Higiena i nowe technologie w...

Cennik (ceny brutto)
Szkolenie Egzamin Egzamin + szkolenie
0.00 zł 0.00 zł 215.00 zł
Więcej
Rolniczy handel detaliczny produktów pszczelich

Rolniczy handel detaliczny produktów pszczelich


Program szkolenia Rolniczy handel detaliczny produktów pszczelich: Moduł – Zasady funkcjonowanie rolniczego handlu detalicznego; Moduł – Rolniczy handel detaliczny w odniesieniu do pasieki i działów specjalnych produkcji rolnej; Moduł – Wymagania stawiane pasiekom w odniesieniu do pracowni pszczelarskiej i warunków lokalowych; Moduł – Porady...

Cennik (ceny brutto)
Szkolenie Egzamin Egzamin + szkolenie
0.00 zł 0.00 zł 215.00 zł
Więcej
Sprzedaż bezpośrednia produktów pszczelich

Sprzedaż bezpośrednia produktów pszczelich


Program szkolenia Sprzedaż bezpośrednia produktów pszczelich: Moduł – Zasady funkcjonowania sprzedaży bezpośredniej; Moduł – Sprzedaż bezpośrednia w odniesieniu do pasieki i działów specjalnych produkcji rolnej; Moduł – Wymagania stawiane pasiekom w odniesieniu do pracowni pszczelarskiej i warunków lokalowych; Moduł – Porady prawne w...

Cennik (ceny brutto)
Szkolenie Egzamin Egzamin + szkolenie
150.00 zł 112.00 zł 220.00 zł
Więcej
DIGCOMP Moduł 5 - Rozwiązywanie problemów, Poziom C

DIGCOMP Moduł 5 - Rozwiązywanie problemów, Poziom C


Opis ogólny: Identyfikacja potrzeb i zasobów cyfrowych, podejmowanie świadomych decyzji, co do wyboru odpowiednich narzędzi cyfrowych w zależności od celów i potrzeb, rozwiązywanie problemów koncepcyjnych za pomocą środków cyfrowych, twórcze wykorzystanie technologii, rozwiązywanie problemów technicznych, aktualizacja kompetencji...

Cennik (ceny brutto)
Szkolenie Egzamin Egzamin + szkolenie
150.00 zł 112.00 zł 220.00 zł
Więcej
DIGCOMP Moduł 5 - Rozwiązywanie problemów, Poziom B

DIGCOMP Moduł 5 - Rozwiązywanie problemów, Poziom B


Opis ogólny: Identyfikacja potrzeb i zasobów cyfrowych, podejmowanie świadomych decyzji, co do wyboru odpowiednich narzędzi cyfrowych w zależności od celów i potrzeb, rozwiązywanie problemów koncepcyjnych za pomocą środków cyfrowych, twórcze wykorzystanie technologii, rozwiązywanie problemów technicznych, aktualizacja kompetencji...

Cennik (ceny brutto)
Szkolenie Egzamin Egzamin + szkolenie
150.00 zł 112.00 zł 220.00 zł
Więcej
DIGCOMP Moduł 5 - Rozwiązywanie problemów, Poziom A

DIGCOMP Moduł 5 - Rozwiązywanie problemów, Poziom A


Opis ogólny: Identyfikacja potrzeb i zasobów cyfrowych, podejmowanie świadomych decyzji, co do wyboru odpowiednich narzędzi cyfrowych w zależności od celów i potrzeb, rozwiązywanie problemów koncepcyjnych za pomocą środków cyfrowych, twórcze wykorzystanie technologii, rozwiązywanie problemów technicznych, aktualizacja kompetencji...

Cennik (ceny brutto)
Szkolenie Egzamin Egzamin + szkolenie
150.00 zł 112.00 zł 220.00 zł
Więcej
DIGCOMP Moduł 4 - Bezpieczeństwo, Poziom C

DIGCOMP Moduł 4 - Bezpieczeństwo, Poziom C


Opis ogólny: Ochrona osobista, ochrona danych, ochrona tożsamości cyfrowej, środki bezpieczeństwa, bezpieczne i zrównoważone użytkowanie. Kompetencje:  Narzędzia służące ochronie Ochrona danych osobowych Ochrona środowiska Sylabus szkolenia: 1.Znajomość pojęć 1.1 System operacyjny - aktualizcacja 1.2 Ochrona plików i...

Cennik (ceny brutto)
Szkolenie Egzamin Egzamin + szkolenie
150.00 zł 112.00 zł 220.00 zł
Więcej
DIGCOMP Moduł 4 - Bezpieczeństwo, Poziom B

DIGCOMP Moduł 4 - Bezpieczeństwo, Poziom B


Opis ogólny: Ochrona osobista, ochrona danych, ochrona tożsamości cyfrowej, środki bezpieczeństwa, bezpieczne i zrównoważone użytkowanie. Kompetencje:  Narzędzia służące ochronie Ochrona danych osobowych Ochrona środowiska Sylabus szkolenia: 1. Znajomość pojęć 1.1 System operacyjny - aktualizcacja 1.2 Ochrona plików i...

Cennik (ceny brutto)
Szkolenie Egzamin Egzamin + szkolenie
150.00 zł 112.00 zł 220.00 zł
Więcej
DIGCOMP Moduł 3 - Tworzenie treści, Poziom C

DIGCOMP Moduł 3 - Tworzenie treści, Poziom C


Opis ogólny: Tworzenie i edytowanie nowych treści; integracja i ponowne przetwarzanie dotychczasowej wiedzy i treści; tworzenie nowych pojęć, rozumienie, poszanowane i stosowanie prawa własności intelektualnej i licencji. Kompetencje:  Tworzenie treści Integraja i przetwarzanie treści Przestrzeganie prawa autorskiego i licencji Sylabus szkolenia: 1.Znajomość...

Cennik (ceny brutto)
Szkolenie Egzamin Egzamin + szkolenie
150.00 zł 112.00 zł 220.00 zł
Więcej
DIGCOMP Moduł 3 - Tworzenie treści, Poziom B

DIGCOMP Moduł 3 - Tworzenie treści, Poziom B


Obszar 3: Tworzenie treści  Opis ogólny: Tworzenie i edytowanie nowych treści; integracja i ponowne przetwarzanie dotychczasowej wiedzy i treści; tworzenie nowych pojęć, rozumienie, poszanowane i stosowanie prawa własności intelektualnej i licencji. Kompetencje:  Tworzenie treści Integraja i przetwarzanie treści Przestrzeganie prawa autorskiego i...

Cennik (ceny brutto)
Szkolenie Egzamin Egzamin + szkolenie
150.00 zł 112.00 zł 220.00 zł
Więcej
DIGCOMP Moduł 2 - Komunikacja, Poziom C

DIGCOMP Moduł 2 - Komunikacja, Poziom C


Obszar 2: Komunikacja  Opis ogólny: Komunikacja w środowiskach cyfrowych, udostępnianie zasobów za pomocą narzędzi internetowych, łączenie i kontakt z innymi, współpraca za pośrednictwem narzędzi cyfrowych, interakcja i uczestnictwo w działaniach społecznościowych i sieciach. Kompetencje:  Komunikacja z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych i...

Cennik (ceny brutto)
Szkolenie Egzamin Egzamin + szkolenie
150.00 zł 112.00 zł 220.00 zł
Więcej
DIGCOMP Moduł 2 - Komunikacja, Poziom B

DIGCOMP Moduł 2 - Komunikacja, Poziom B


Obszar 2: Komunikacja  Opis ogólny: Komunikacja w środowiskach cyfrowych, udostępnianie zasobów za pomocą narzędzi internetowych, łączenie i kontakt z innymi, współpraca za pośrednictwem narzędzi cyfrowych, interakcja i uczestnictwo w działaniach społecznościowych i sieciach. Kompetencje:  Komunikacja z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych i...

Cennik (ceny brutto)
Szkolenie Egzamin Egzamin + szkolenie
150.00 zł 112.00 zł 220.00 zł
Więcej
DIGCOMP Moduł 1 - Informacja, Poziom C

DIGCOMP Moduł 1 - Informacja, Poziom C


Obszar 1: Infromacja Opis ogólny: identyfikowanie, pobieranie, organizacja i analiza infromacji cyfrowych, zdolność oceny wartości zdobytych infromacji. Kompetencje: Przeglądanie, wyszukiwanie infromacji Ocena informacji Przechowywanie i odnajdowanie infromacji Sylabus szkolenia: 1. Przeglądanie i szukanie informacji: 1.1 Znajomość pojęć: infromacja, przeglądarka,...

Cennik (ceny brutto)
Szkolenie Egzamin Egzamin + szkolenie
150.00 zł 112.00 zł 220.00 zł
Więcej
DIGCOMP Moduł 1 - Informacja, Poziom B

DIGCOMP Moduł 1 - Informacja, Poziom B


Obszar 1: Infromacja Opis ogólny: identyfikowanie, pobieranie, organizacja i analiza infromacji cyfrowych, zdolność oceny wartości zdobytych infromacji. Kompetencje: Przeglądanie, wyszukiwanie infromacji Ocena informacji Przechowywanie i odnajdowanie infromacji Sylabus szkolenia: 1. Przeglądanie i szukanie informacji: 1.1 Znajomość pojęć: infromacja, przeglądarka,...

Cennik (ceny brutto)
Szkolenie Egzamin Egzamin + szkolenie
50.00 zł 50.00 zł 100.00 zł
Więcej
Pracownik obsługi biurowej - A30+
Logowanie / Rejestracja