FAQ - najczęściej zadawane pytania

 • Czy jeden użytkownik może korzystać z kilku szkoleń czy wyłącznie z jednego?

Użytkownik ma możliwość korzystania z wszystkich szkoleń umieszczonych na naszej platformie. Radzimy jednak rozpoczęcie jednego szkolenia, zakończenie go i dopiero rozpoczęcie kolejnego.

 • Czy kupując dostęp do jednego szkolenia na Państwa platformie mam dostęp do jednego szkolenia czy do wszystkich?

Kupując dostęp do szkolenia, nabywają Państwo możliwość korzystania z jednego szkolenia. Dostęp do innych szkoleń otrzymają Państwo po ich zakupie.

 • Czy po szkoleniu mogę otrzymać certyfikat w wersji papierowej?

Tak, po zdaniu egzaminu generuje się certyfikat ukończenia szkolenia, który można sobie wydrukować. Jeżeli chcą Państwo otrzymać go w wersji papierowej prosimy o kontakt z nami. Po dodatkowej opłacie certyfikat zostanie wysłany do Państwa za pośrednictwem Poczty Polskiej.

 • Czy certyfikat może zostać dodatkowo wydany w języku angielskim?

Tak, w tym celu prosimy o kontakt e-mail.

 • Czy można w szkoleniu uczestniczyć przy pomocy innego urządzenia niż komputer?

Tak, nasza platforma szkoleniowa dostosowana jest również do korzystania z niej na różnego rodzaju urządzeniach mobilnych.

 • Czy na koncie jednego użytkownika mogą szkolić się inne osoby?

Nie, ponieważ każde konto jest przypisane do konkretnej osoby, na którą to wydawany jest później certyfikat o ukończeniu szkolenia. 

 • Ile jest podjeść do egzaminu?

Do egzaminu jest tylko jedno podejście! Kolejne podejście możliwe będzie po dokonaniu opłaty za kolejny egzamin.  

 • O czym pamiętać przed rozpoczęciem egzaminu?

Przed rozpoczęciem egzaminu konieczne jest sprawdzenie stanu łącza internetowego. Przerwanie połączenia z Internetem podczas trwania egzaminu spowoduje jego przerwanie bez możliwości powrotu.

 • Ile mam czasu na wykonanie egzaminu?

Na podanie odpowiedzi jest określony czas, który jest podany każdorazowo przy egzaminie, należy przygotować się tak, aby podczas egzaminu nie odchodzić od komputera/urządzenia! Po upłynięciu określonego czasu, pytania, na które odpowiedź nie została udzielona są uznawane za pytania z niepoprawną odpowiedzią. Dodatkowo w trakcie trwania egzaminu poniżej pytań jest informacja ile czasu pozostało do końca.

 • Czego nie wolno robić po rozpoczęciu egzaminu?

- nie odświeżaj strony!

- nie cofaj do poprzedniej strony!

- nie zamykaj przeglądarki!

 • Skąd mam wiedzieć ile pytań jest w egzaminie i ile muszę mieć poprawnych odpowiedzi aby zdać?

Przy każdym egzaminie podana jest ilość pytań w egzaminie, na jakie należy udzielić odpowiedzi oraz minimalna ilość punktów potrzebna do jego zaliczenia.

 • Czy po zakończeniu egzaminu mogę powrócić do odpowiadania?

Przed zakończeniem egzaminu należy się upewnić czy do wszystkich pytań została udzielona odpowiedź.  Po potwierdzeniu zakończenia egzaminu nie ma możliwości powrotu do udzielania odpowiedzi.

 • Gdzie znajdę wynik egzaminu?

Po wykonaniu egzaminu zostanie wyświetlona informacja o uzyskanym wyniku.

 • Kiedy będę mógł/mogła pobrać certyfikat?

Po uzyskaniu wyniku pozytywnego z egzaminu od razu do pobrania będzie wygenerowany imienny certyfikat.

Logowanie / Rejestracja