Sprzedaż bezpośrednia produktów pszczelich

Cennik (ceny brutto)
Szkolenie Egzamin Egzamin + szkolenie
0.00 zł 0.00 zł 215.00 zł
Sprzedaż bezpośrednia produktów pszczelich

Zaloguj

Sprzedaż bezpośrednia produktów pszczelich


Program szkolenia Sprzedaż bezpośrednia produktów pszczelich:

  1. Moduł – Zasady funkcjonowania sprzedaży bezpośredniej;
  2. Moduł – Sprzedaż bezpośrednia w odniesieniu do pasieki i działów specjalnych produkcji rolnej;
  3. Moduł – Wymagania stawiane pasiekom w odniesieniu do pracowni pszczelarskiej i warunków lokalowych;
  4. Moduł – Porady prawne w odniesieniu do sprzedaży bezpośredniej w pasiekach;
  5. Moduł – Aspekty finansowe prowadzenia sprzedaży bezpośredniej;
  6. Moduł – Wsparcie tematyczne oraz finansowe dla uczestników działania sprzedaż bezpośrednia pasiek w ramach KOWR, ARiMR i innych funduszy europejskich;
  7. Moduł – Zalety i wady sprzedaży bezpośredniej

Logowanie / Rejestracja