Rolniczy handel detaliczny produktów pszczelich

Cennik (ceny brutto)
Szkolenie Egzamin Egzamin + szkolenie
0.00 zł 0.00 zł 215.00 zł
Rolniczy handel detaliczny produktów pszczelich

Zaloguj

Rolniczy handel detaliczny produktów pszczelich


Program szkolenia Rolniczy handel detaliczny produktów pszczelich:

  1. Moduł – Zasady funkcjonowanie rolniczego handlu detalicznego;
  2. Moduł – Rolniczy handel detaliczny w odniesieniu do pasieki i działów specjalnych produkcji rolnej;
  3. Moduł – Wymagania stawiane pasiekom w odniesieniu do pracowni pszczelarskiej i warunków lokalowych;
  4. Moduł – Porady prawne w odniesieniu do rolniczego handlu detalicznego;
  5. Moduł – Aspekty finansowe prowadzenia rolniczego handlu detalicznego;
  6. Moduł – Wsparcie tematyczne oraz finansowe dla uczestników działania rolniczy handel detaliczny pasiek w ramach KOWR, ARiMR i innych funduszy europejskich;
  7. Moduł – Zalety i wady rolniczego handlu detalicznego

Logowanie / Rejestracja