Microsoft Excel - zakres podstawowy

Cennik (ceny brutto)
Szkolenie Egzamin Egzamin + szkolenie
100.00 zł 100.00 zł 150.00 zł
Microsoft Excel - zakres podstawowy

Zaloguj

Microsoft Excel - zakres podstawowy


Materiały szkoleniowe dotyczące programu Microsoft Excel  zostały opracowane aby umożliwić uczestnikowi szkolenia naukę obsługi i korzystania z jego możliwości w  zakresie podstawowym.  Materiały przygotowane zostały na podstawie programu Microsoft Excel 2010, mimo to przedstawione informacje będą pomocne również w wersjach 2007 oraz 2013.  Program Microsoft Excel jest obecnie  najbardziej znanym na świecie arkuszem kalkulacyjnym więc znajomość tego programu przyda się każdemu. W celu łatwiejszego oraz dokładniejszego zapoznania się z programem, proponujemy na bieżąco wykonywać opisane czynności na swoim komputerze.

Szkolenie składa się z 13 modułów które są następujące:

 • Moduł 1: Podstawowe pojęcia   
 • Moduł 2: Zeszyt
 • Moduł 3: Arkusz
 • Moduł 4: Wiersze i kolumny
 • Moduł 5: Poruszanie się po arkuszu
 • Moduł 6: Paski narzędzi
 • Moduł 7: Dane w arkuszu
 • Moduł 8: Formatowanie komórek
 • Moduł 9: Formuły obliczeniowe
 • Moduł 10: Podstawowe funkcje agregujące, zaokrąglające i warunkowe   
 • Moduł 11: Podstawowe funkcje daty i czasu
 • Moduł 12: Praca na arkuszu
 • Moduł 13: Wykresy i drukowanie

Poruszona tematyka pozwoli na przysposobienie wiedzy pozwalającej na samodzielną obsługę programu.

Logowanie / Rejestracja